--------------------------------------------------------

Links

Links ter lering ende vermaak

Ben je nieuwsgierig naar de periodiek Almost in Elvis om te zien dat Elvis’ wegen ondoorgrondelijk zijn, schroom niet een kijkje te nemen. Deze digitale uitbating van mij is mede tot stand gekomen dankzij Thomas Taris, grafisch ontwerper en Ronald, web ontwikkelaar.

--------------------------------------------------------